Boka tid

Fyll i önskat datum och kontaktuppgifter så återkommer vi till dig
med bekräftelse för din bokning.

Önskat datum

Djur

Ditt förnamn

Din e-post

Orsak till besök

Ditt efternamn

Telefonnr

AVLIVNING


Man har ett tungt och viktigt ansvar som djurägare och att fatta beslutet om avlivning när tiden är inne kan vara jobbigt och svårt. Tveka inte att kontakta oss om du vill få en bedömning av ditt djurs hälsotillstånd och prognos, eller bara ha någon att rådgöra med. Vi kan hjälpa dig i ditt beslut.

Att hjälpa ett djur att somna in är en av veterinärens viktigaste uppgifter. Vi tar stor hänsyn till djurägarens önskemål och djurets behov för att stunden ska bli så fin och stressfri som möjligt.

Hur går en avlivning till?

Vanligen ger vi först en lugnande spruta. Efter att djuret har blivit trött, injiceras en större mängd sömnmedel via en kateter i ett blodkärl, vanligtvis i frambenet. Djuret somnar in lugnt och stilla och inom en kort stund slutar hjärtat att slå. Det är inte förknippat med någon smärta, kramp eller panikartad upplevelse för djuret.
Veterinären säkerställer att hjärtverksamheten och andningen har upphört efteråt. Ni kan alltid stanna kvar en stund hos djuret efter avlivningen.

Efter avlivningen

Efter avlivningen hjälper vi dig med omhändertagandet av ditt djur. En del vill ta med sin vän hem och en del vill att djuret kremeras, då hjälper vi själklart till med detta. Man kan välja mellan allmän kremering, där djuret kremeras tillsammans med andra djur och askan sprids i en minneslund, eller separat kremering, vilket innebär att djuret kremeras separat och askan från det avlidne djuret kommer åter till djurägaren i en urna.